Актуально

Актуально

Оголошення
30 червня о 14:00 в актовому залі Бучанського ліцею №9 відбудеться урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам закладу.
Адміністрація ліцею.

 

Оголошення
29 червня об 11:00 в актовому залі Бучанського ліцею 9 відбудеться урочисте вітання  випускників-медалістів Бучанського ОТГ 2022-2023 років міським головою Анатолієм Федоруком.
Адміністрація закладу.

Телеграм Бучанської міської ради:
https://t.me/bucha_city

Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України, у разі використання технічних засобів навчання на заняттях види навчальної діяльності потрібно чергувати.

 

Згідно з вимогами Санрегламенту безперервна тривалість навчальної діяльності з використанням техзасобів — телефони, комп’ютери, телевізори, ноутбуки — упродовж навчального заняття повинна бути:

для учнів 1-х класів — не більш ніж 10 хвилин;
для учнів 2-4-х класів — не більш ніж 15 хвилин;
для учнів 5-7-х класів — не більш ніж 20 хвилин;
для учнів 8-9-х класів — 20-25 хвилин;
для учнів 10-11-х класів на 1-й годині занять — до 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин.
При парних навчальних заняттях для учнів 10-11-х класів — не більш ніж 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більш ніж 15-20 хвилин на другому.

Після занять із застосуванням технічних засобів навчання учитель повинен організовувати вправи з рухової активності та гімнастику для очей.

Про вибір форми навчання для дитини

Згідно із Статутом Бучанського ліцею №9 учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого в ліцеї оцінюють його знання.

Для зарахування (переведення) на екстернатну форму здобуття освіти (екстернат) до заяви (див. зразок) додається документ, що підтверджує відповідні обставини. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.

Батьки подають заяву довільної форми. Заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

Педагогічний патронаж може бути організовано для:

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

3) осіб, які за станом здоров'я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою МОЗ України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік;

Рішення про переведення з індивідуальної форми на інституційну приймається зазвичай, якщо індивідуальна форма не приносить результату, педагогічною радою закладу після отримання відповідної заяви від батьків учня;

 

 

 

 

 

Заклад освіти здійснюватиме прийом документів для зарахування дітей до 10 класу на 2022/2023 навчальний рік.

Для учнів 10-х класів пропонуємо на вибір три напрями профільної підготовки, які передбачають поглиблене вивчення певних дисциплін :

- математичний (30 місць),

- іноземної філології (англійська мова ) географія (30 місць).

Зарахування до 10 класу відбувається після отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та на підставі заяви батьків(або осіб, що їх замінюють).

На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у класах закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

Заяви про зарахування можна подати особисто, електронною поштою, іншими засобами зв’язку через класного керівника.

Прийом документів буде здійснюватися в приміщенні ліцею за адресою: вул. Вишнева, 1.

Для вступу до 10 класу потрібно мати такі документи:

- заява (за встановленим зразком);

- копія документа, який посвідчує особу (паспорт) (при собі мати оригінал документа);

- оригінал свідоцтва про базову середню освіту (з додатком);

- медичні довідки: 063-0 (про щеплення), 086/1-0 .

 

 

Заявка на дзвінок

Залиште ваш номер телефону і ми з вами зв'яжемося