Щодо організації

харчування вихованців та учнів у

навчальних закладах міста

 

Шановні  батьки!

 

Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, яким внесено зміни до законодавчих актів, у тому числі:

- у Законі України «Про освіту»: 3)частину першу статті 25 викладено в такій редакції: «Організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів»;

- у Законі України «Про дошкільну освіту» 2)частину п’яту статті 35 викладено в такій редакції: «5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід  на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

- у статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» абзац п’ятий частини другої виключено.

- у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

1) статтю 2 «Визначення категорій зон радіоактивно-забруднених територій» виключено;

6) у статті 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам»: у частині першій – пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключено.

 

         У зв’язку з цим, Відділ  освіти Бучанської міської ради доводить до Вашого відома, що відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014р. прийняті відповідні  рішення  виконавчого комітету  Бучанської міської ради:

 1. Від 20 січня 2015 р. №20  «Про встановлення плати для батьків за  харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста Буча».

 

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 20 »  січня 2015 року                                                                                      №  20

 

Про встановлення плати для батьків 

за харчування дітей у дошкільних

навчальних  закладів міста Буча

           

З метою приведення у відповідність до діючого законодавства батьківської плати за харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти , що фінансуються з бюджету міста, відповідно до ст..33, та ч.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Встановити з 01.01.2015 р. батьківську плату за харчування однієї дитини, яка відвідує дошкільні навчальні заклади міста, в такому розмірі: 60% - батьківська плата: 40% - кошти місцевого бюджету. 
 2. Дотримуватись надання пільг по оплаті за харчування усім категоріям населення, відповідно до діючого законодавства.
 3. Відділу освіти Бучанської міської ради довести дане рішення до відома батьків та керівників дошкільних навчальних закладів.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань, Матюшенко Л.А.

 

Міський голова                                                                                      А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                                    Г.В.Сурай

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови                                                                         Л.А.Матюшенко

 

Завідувач юридичним відділом                                                                  І.В.Недашківська

 

В.о.начальника фінансового управління                                                    С.В.Якубенко

 

ПОДАННЯ

В.о.начальника відділу освіти                                                                                Т.Я.Бурима

 

 

 

2. Від 27 січня 2015 р. №42  «Про організацію харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та учнів пільгових категорій».

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 27 »  січня 2015 року                                                                                      №  42

 

Про організацію харчування учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних  закладів міста

та учнів  інших пільгових категорій

           

З метою раціонального підходу до харчування дітей, які відвідують загальноосвітні заклади міста, враховуючи зміни викладені Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII, керуючись ст.21 Закону України  «Про загальну середню освіту», ст.25 Закону України  «Про освіту», ст.5 Закону України  «Про охорону дитинства», Постановами Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в межах затвердженого кошторису відділу освіти, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Організувати безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.
 2. Встановити з 28.01.2015 р. вартість надання послуг з харчування одного учня 1 – 4 класів – 09,00 грн.
 3. Організувати безкоштовне харчування учнів 5 – 11 класів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 4. Організувати безкоштовне харчування учнів 5 – 11 класів з числа дітей, що навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів міста.
 5. Відділу освіти Бучанської міської ради довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів дане рішення.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань, Матюшенко Л.А.

 

Міський голова                                                                                      А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                                    Г.В.Сурай

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови                                                                         Л.А.Матюшенко

 

Завідувач юридичним відділом                                                                  І.В.Недашківська

 

Начальник фінансового управління                                                            Т.А.Сімон

 

ПОДАННЯ

Начальник відділу освіти                                                                            О.І.Цимбал

КОМЕНТУЮЧИ зазначені рішення, інформуємо про наступне:

І.  З 01 січня 2015 року встановлено плату для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста у розмірі 60 % від вартості харчування на день, а саме:

-         для дітей ясельної групи - віком до 3(4) років - 10 грн. 20 коп. за 1 день:

-         для дітей дошкільних груп – віком від 3 до 6 (7) років - 11 грн. 40 коп. за 1 день.

 

         Зазначаємо, що умови звільнення від плати або зменшення розміру плати для батьків за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р.      № 667 «Про затвердження Порядку  встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»:

-         розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей;

-         від плати за харчування дитини звільняються: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; малозабезпечені сім’ї

          

ІІ. З 28 січня 2015 року внесені зміни в організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх начальних закладів міста. Вартість харчування одного учня складає 9 грн. на день (це гаряче харчування без І-шої страви). Крім того безкоштовним харчуванням забезпечуються учні 5-11 класів з числа: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; малозабезпечених сімей; дітей, що навчаються в інклюзивних класах (при наявності відповідно оформлених документів).

 

        Для учнів 5-11 класів організовано харчування за батьківську плату. Вартість  харчування:

-         5 грн. (булка, чай);

-         9 грн. ( ІІ-га страва, чай, хліб, печиво або булка);

-         12 грн. ( комплексний обід).

 

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи

Діти багатодітних сімей( троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата на харчування 50%):  - тільки для дошкільних навчальних закладів

 1. Клопотання завідувача ДНЗ.
 2. Заява одного з батьків .
 3. Ксерокопія посвідчення, що сім'я багатодітна.
 4. Ксерокопія свідоцтв про народження усіх дітей.
 5. Ксерокопія паспорта батьків.
 6. Ідентифікаційний код батьків.
 7. Довідка форма №3.

 

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (харчування безкоштовне) - для дошкільних  та  загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Клопотання керівника закладу.
 2. Заява опікуна.
 3. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
 4. Ксерокопія паспорта опікуна.
 5. Ідентифікаційний код опікуна.
 6. Довідка форма №3.
 7. Ксерокопія рішення суду про опікунство.

 

Діти з малозабезпечених сімей (харчування безкоштовне)

 1. Клопотання керівника закладу.
 2. Заява одного з батьків.
 3. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
 4. Ксерокопія паспорта батьків.
 5. Ідентифікаційний код батьків.
 6. Довідка форма №3.
 7. Довідка з Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про те,  що сім'я малозабезпечена

    Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

     Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

 (батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід  на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах»).

 

За додатковою інформацією звертатись до керівника навчального закладу

 

 

 

Начальник відділу освіти                                         О.І.Цимбал