Буча
вдень 23 — 25°
ввечері 14 — 16°
вночі 10 — 12°
вранці 14 — 16°
Предоставлено Gismeteo.Ru

Про створення додаткового 5 класу, додаткових місць у 6-9 класах та проведення конкурсного відбору на створені місця у 2020/2021н. р.

 

Витяг з наказу від 31 липня 2020 р. № 148-О  «Про створення додаткового 5 класу, додаткових місць у 6-9 класах та проведення конкурсного відбору на створені місця у 2020/2021н. р.»

Відповідно до  перевищеної кількості поданих заяв до 5-9 класів, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367, рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти» від 14.04.2020 № 289, рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради протокол № 17 від 20. 06. 2020 року, наказу відділу освіти Бучанської міської ради від 30. 07. 2020 р. №102 «Про створення додаткового 5 класу та додаткових місць у 6-9 класах та проведення конкурсного відбору на вільні місця  у Бучанській Українській гімназії у 2020/2021н. р.» та з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 5-9 класів Бучанської Української гімназії 

НАКАЗУЮ:

  1. Сформувати на 2020/2021 н. р. додатково п’ятий клас з кількістю вакантних місць 30 учнів.
  2. Створити на 2020/2021 н. р. додатково вільні місця у 6-9 класах гімназії у такий спосіб: 6 клас – 6 місць, 7 клас – 3 місця, 8 клас – 2 місця, 9 клас – 3 місця.

3.2. Оприлюднити до 04.08.2020 р. на веб-сайті та інформаційному стенді гімназії інформацію про:

- спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, кількість створених вільних місць у кожному класі;

- порядок вступу до закладу освіти та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань.

  1. Провести вступні випробування для вступу до 5-9 класів гімназії до 28 серпня 2020 року.
  2. Затвердити склад конкурсної та предметних комісій для оцінювання результатів конкурсних випробувань.
  3. Затвердити графік проведення конкурсних випробувань (додаток 3).
  4. Створити безпечні умови перебування в закладі освіти учасників конкурсних випробувань та забезпечити дотримання ними санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних правил та обмежень
  5. До 31.08.2020 р. провести зарахування дітей до 5-9 класів за результатами конкурсного відбору.

 

Директор гімназії                                 Л. Я. Сторожик

 

 

 

 

 

Графік

проведення конкурсних випробувань для зарахування учнів

до 5-9 та 11 класів Бучанської Української гімназії

 

Дата

Час

Клас

Аудиторія

Предмет

20.08

10.00

5

309

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

10.00

5

310

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

10.00

5

311

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

10.00

5

313

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

10.00

5

314

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

09.00

6

309

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

09.00

7

310

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

09.00

8

311

Інтегрований тест (математика та українська мова)

20.08

09.00

9

313

Інтегрований тест (математика та українська мова)

 

 

ПОРЯДОК

зарахування та переведення учнів

до Бучанської Української гімназії для здобуття повної загальної

середньої освіти  на 2020/2021 н.р.

Цей Порядок відповідає Законам України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367.

Для цілей цього Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

вільні місця – місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту»;

діти, які мають право на першочергове зарахування – діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

Зарахування до гімназії

Зарахування до 5-9 класів гімназії на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі.

Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в закладі освіти та на його веб-сайті.

Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

Зарахування до Бучанської Української гімназії здійснюється відповідно до наказу директора, що видається після оголошення конкурсною комісією гімназії результатів конкурсних випробувань на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту).

 До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Заклад освіти обробляє надані персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».