УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, постановляю:

Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» реалізується Міністерством юстиції. Мета проекту – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в суспільстві. Проектом передбачено не тільки інформувати громадян про їхні права, а й навчити їх, як ці права захищати. Даються чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли твої права порушують. Доводиться, що держава може бути партнером, і встановлюється рівність перед законом для кожного українця.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 вересня 2017 р. № 638-р Про реалізацію правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2017—2019 роках

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250276669?=print

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

 

http://pravo.minjust.gov.ua/