Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність гімназії:

 

 1. «Соціалізація обдарованих старшокласників засобами Інтернет-технологій»

Рівень експерименту: всеукраїнський (Наказ Інституту обдарованої дитини НАПН України №9 від 02. 03. 2017 р.).

Предмет дослідження: психолого-педагогічні методи підтримки соціалізації обдарованої особистості  в Інтернет-середовищі.

Соціальна значущість дослідження зумовлена його практичною спрямованістю на науково-методичне забезпечення впровадження в освітній процес всього потенціалу Інтернет-технологій та оптимізації соціальної взаємодії.

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України Камишин Володимир Вікторович.

Наукові керівники: Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості;

Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості

Координатор Доценко К. М., практичний психолог Бучанської Української гімназії.

 

 

 1. Проект «Альтернативна освіта для українських шкіл», який реалізує чеськa громaдськa оргaнізaція Aсоціaція з міжнaродних питань (АМО, www.amo.cz) за підтримки програми TRANS Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Рівень: міжнародний

Мета: використання допоміжних ігор для навчання, дидактично-драматичної гри,  застосування дидактичного виховання у шкільній діяльності.

Координатор Панасюк Н. В., педагог-організатор

 

 1. Програма «Школа як осередок розвитку громади»

Рівень – всеукраїнський.

Проект впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта впродовж 2017 – 2019 рр.

Координатор Поліщук О.І. вчитель географії.

 

 1. Комплексна профорієнтаційна діагностична програма для старшокласників «Абітурієнт» компанії Cleverdia

   Координатор Доценко К.М., практичний психолог

  Рівень: всеукраїнський

  КПД «Абітурієнт» являє собою автоматизовану (комп'ютеризовану) діагностичну систему, призначенням якої є науково (математично) обґрунтований з точки зору психології достовірний прогноз навчальної та професійної успішності особистості в різних сферах діяльності.

   

    5. Мережні Академії Cisco Networking Academy американського представництва Cisco Networking Academy

  Рівень: міжнародний 

  Координатор  проекту, керівник Академії Ліпінська Т. М., учитель інформатики.

  Мета: надання можливості отримати практичний досвід роботи з сучасними мережевими технологіями та забезпечити їх готовність як до роботи в сфері ІТ, так і до продовження освіти в цій галузі.

   

   

  6. Дослідно-експериментальна робота з теми «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів»

  Рівень: регіональний.

  Мета дослідження: розробити, науково обґрунтувати та апробувати мо­дель психологічної підготовки керів­ни­ків, педагогіч­них працівників, учнів та їхніх батьків до організаційного роз­вит­ку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури.

  Науковий керівник: Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор

  Координатор: Савельєва Людмила Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

   

  7. Спільний проект з НДІ українознавства МОН України з проблеми патріотичного виховання учнівської молоді засобами українознавчого спрямування навчально-виховного процесу.

  Рівень: локальний.

  Керівники: Галайко Богдан Миколайович, кандидат історичних наук, директор НДІУ; Сторожик Лариса Яківна, директор Бучанської Української гімназії.

   

   

  8. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання для майбутнього»)

  Рівень: регіональний

  Мета: підвищення рівня професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів з питань використання сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій

  Координатор: Савельєва Людмила Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

   

   

  9. Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

  Рівень: міжнародний

  Координатор Сторожик Лариса Яківна, директор Бучанської Української гімназії.

   

   

  10. Школа сприяння здоров’ю

  Рівень: всеукраїнський.

  Мета: виховання здорової особистості, яка на свідомому рівні відноситься до свого здоров’я  і здоров’я інших людей як до найвищої соціальної цінності.

  Координатор: Савельєва Людмила Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи.