Історія

Історія гімназії

Бучанська Українська гімназія – частинка освіти Київщини. Перші гімназійні класи відкрились в Ірпінській середній школі №4 в 1990 році з ініціативи директора Миколи Полікарповича Шевчука – педагога, який своє життя присвятив школі, віддавши близько ЗО років розвитку середньої школи №4 від початку й роботи з кількістю учнів 250 до одного з кращих закладів освіти на 1200 учнів, саме він виплекав ідею створити гімназію, в якій навчались би діти всього регіону.

Місцева влада радо пішла назустріч новаторській ідеї М.П Шевчука і рішенням 28 вересня 1990 року ухвалила: «Надати середній школі № 4 м. Ірпеня статус «школа – гімназія».

Але ж кожна ідея повинна мати шляхи реалізації і мету. Ще не були прийняті нормативні документи про діяльність закладів нового типу, тому специфіку роботи гімназії слід було визначити засновникам. Досвід роботи гімназій Севастополя, Києва, Харкова, Донецька шляхом творчих зустрічей з їх колективами був творчо осмислений, узгоджений із власним баченням шляхів розвитку. Звичайно, почав складатися колектив однодумців: учителі, батьки, представники громадськості міста й селища, яких зацікавила мета, визначена Статутом гімназії: виховання та розвиток талановитих, обдарованих і здібних дітей в ім'я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

З 1993 року заклад став називатися «школа - навчальний комплекс «Ірпінська Українська національна гімназія». 1997 рік став певним рубежем в історії закладу. З подальшим набором учнів на навчання в гімназійних класах змінився статус середньої школи № 4.

Саме цього року реорганізовано школу - навчальний комплекс «Ір­пінська Українська гімназія» у два освітні заклади: Ірпінська Українська гімназія та Ірпінська середня школа № 4, як юридичні особи із своїми статутами (рішення виконкому Ірпінської міської Ради народних депутатів від 10.06.1997 за №203).

У 2013 році директором Бучанської Української гімназії стала Лариса Яківна Сторожик, яка свого часу працювала в гімназії учителем, тому добре розуміє і підтримує творчий дух та традиції закладу.

За час діяльності гімназії окремі ланки й роботи очолювали:

навчально-виховну роботу:

Будник Григорій Васильович

Сурай Галина Вікторівна

Федорук Лариса Петрівна

Кандаскалова Людмила Борисівна

Морозенко Любов Олександрівна

Поліщук Олена Іванівна

Скред Галина Григорівна

науково-методичну роботу:

Оропчук Ольга Володимирівна

Савельєва Людмила Анатоліївна

виховну роботу:

Літкевич Алла Миколаївна

Юхно Світлана Вікторівна

Навчально-виховна робота

Гімназія з початку свого заснування працює за індивідуальним планом. Навчальний план Ірпінської Української гімназії враховує основні вимоги закону України «Про освіту» та будується на основі Типових нав­чальних планів, затверджених Міністерством освіти та науки України. Проте згідно з Статутом закладу та можливістю творчого використання Типового навчального плану гімназія, крім обов'язкових дисциплін, ввела такі предмети, з них більша частина увійшла до робочих навчальних планів:

з 1993-94 н.р - історія культури, основи філософії, логіка, історія релігії, міфологія, німецька мова (6-11 кл.);

з 1994-95 н.р. - російська мова (5-8 кл), економіка (10-11 кл), стилістика (10-11 кл), основи психології (10-11 кл), етика (5-11 кл);

з 1995-96 н.р. - екологія, хореографія (5-9 кл), етика та психологія сімейного життя (10-11 кл), світова художня культура (6-11 кл);

з 1996-97 н.р. - риторика (5-8 кл.); основи етики та естетики (8-11 кл.), основи економічних знань (10-11 кл.), основи підприємницької ді­яльності (10-11 кл.).

Незважаючи на велику кількість додаткових курсів, гранично допустиме навантаження на одного учня не перевищує встановлених норм.

Упровадження в практику нових програм стало звичним у роботі гімназії. Педагогами закладу свого часу були розроблені авторські програми: з геометрії для 9 класів (учитель-методист Савощенко Л.Я.), із світової художньої культури (учитель-методист Ушакова Н.Г.), з основ психології (авторський колектив, кандидат психологічних наук, доцент Л.М.Карамушка, практичні психологи С.А.Карпенко, Л.А.Савельєва), з основ етики та естетики (старший учитель Літкевич А.М.), з етики і психології сімейного життя (учитель Андруша Н.І.), з хореографії (учитель Чернушич С.В.), факультативу з іспанської мови (учитель Савельєва М.Г.), факультативу «Комп’ютер в офісі» (вчителі Клименко І.В., Бурима Т.Я.).

З перших років діяльності гімназія встановила партнерські зв'язки з методичним кабінетом відділу освіти міста, факультетом архітектури Української Академії мистецтва, лабораторією управління організаційної психології  Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України, Академією Державної податкової служби України. Пізніше утвердила зв’язки з лабораторією творчості Інституту психології ім. Г.С.Костюка АНП України, лабораторією гігієни школярів Державної установи «Інститут гігієни та  медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України».

Науково-методична робота

Спочатку методична робота проводилась спільно для вчителів гім­назійних класів і школи. І це було природно, адже педагогічний колектив був один, і той самий учитель викладав як в загальноосвітніх, так і в гімназійних класах. Проте життя не стоїть на місці. І з розширенням мережі гімназійних класів та пов'язаним з цим розмежуванням педколективу виникла необхідність реорганізувати структуру методичної роботи, визначивши пріоритетні завдання:

- системний підхід до підвищення кваліфікації вчителів на основі діагностики.

-удосконалення інформаційного забезпечення про досвід учителів -новаторів, передовий педагогічний досвід.

- творча реалізація вимог навчальних програм.

- відродження гуманістичних ідей української народної педагогіки, національної школи.

- обговорення змісту і обсягу навчальних предметів та методичне обґрунтування системи їх викладання.

- координація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми.

- видання посібників, збірників з досвіду роботи учителів.

- вивчення сучасних вимог науки (педагогічної, психологічної), педа­гогічної практики.

- упровадження нових технологій навчання.

Уже з 1995 року вироблена структура навчально-методичної роботи гімназії. Враховуючи те, що штат гімназії невеликий, а основні виховні та навчальні завдання стали спільними для фахівців різних профілів, методична рада ухвалила організувати кафедри, які мали об'єднувати педагогів споріднених фахів (предметів). Таким чином утворились кафедри, з  2010 року – методичні комісії:

- предметів гуманітарного циклу (українська мова та література, російська мова, зарубіжна література, історія);

- предметів природничо-математичного циклу (математика, фізика, інформатика, біологія, географія, хімія, основи здоров'я);

- іноземних мов (англійська, німецька та іспанська мови);

 - предметів естетичного циклу (образотворче мистецтво, світова художня культура, хореографія, музика, вчителі позакласної навчально-виховної роботи).

Вся ця робота неможлива без дієздатного творчого педколективу. За роки існування в гімназії склався колектив учителів-однодумців, серед них надзвичайно вагомий внесок в розвиток гімназії зробили вчителі:

Любов Яківна Савощенко - вчитель математики, учитель-методист, відмінник освіти. Любов Яківна за довгі роки роботи в освіті виробила авторську методику, яку випробувала і захистила саме в гімназії і яку з радістю передала молодим колегам. В основі методики лежить принцип самооцінювання готовності учнів до уроку, створення ситуацій вибору учнями навчальних завдань, повне свідоме володіння теоретичним матеріалом теми.

Наталія Григорівна Ушакова - учитель-методист. У цій енергійній жінці дивно поєднується ліризм і замилування вершинами живописного мистецтва майстрів різних епох і країн з умінням вести уроки німецької мови на основі інтенсивного навчання. Друга іноземна мова в гімназії, яка має наметі навчити учнів спілкуватися, стала однією з основних дисциплін.

Валентина Миколаївна Карпенко - викладання рідної мови й літератури не усвідомлює без розвитку творчих здібностей своїх вихованців. Ось, що, напевно, дало початок першого в гімназії альманаху "Сповідаємось словом", який складено з кращих прозових і поетичних робіт учнів і перекладів, переспівів, байок, ліричних замальовок, образів. Щороку її учні стають призерами  олімпіад і творчих конкурсів на рівні області.

Людмила Анатоліївна Савельєва – майстерно суміщає викладання світової літератури та керівництво науково-методичною роботою закладу. Крім того, вона психолог. Вважає, що атмосфера співдружності,  належного психологічного клімату допомагає і  педагогу, і учню досягти високих результатів. 

Алла Миколаївна Літкевич - мабуть, першою в Київській області стала викладати курс етики та етикету до того ж за авторською програмою. А ще Алла Миколаївна працювала заступником директора гімназії  з виховної роботи. Діюча в гімназії клубна виховна система - її ідея.

Любов Михайлівна Поплавська - вчитель історії. Головний девіз учителя "історія - це не тільки сторінки підручника, а й історія кожної родини, селища, області, нашої держави, і творцем її є кожний." Цьому підпорядкована вся робота педагога, а її учні - неодноразові переможці олімпіад і творчих конкурсів.

Валентина Степанівна Добрянська – учитель, яка майстерно прилучає учнів до національної культури, історії, традицій нашого народу. Від природи обдарована організаторськими здібностями та активною громадянською позицією, вона і дітям прищеплює вміння сміливо розпочинати будь-яку справу, виявляти ініціативу, самостійність, рішучість.

Наталія Євгеніївна Ільїна - безмежно закохана в хімію та екологію. її учні - переможці олімпіад із цих предметів. Наталія Євгеніївна справжній науковець. Учнівські науково-дослідницькі роботи з екології відзначені дипломами обласного рівня. Вона щорічно організовує учнівську науково-практичну конференцію.

Ірина Вікторівна Жучкова - ведучий фізик гімназії. Своєю роботою доводить, що фізика - "найголовніша наука". Досліди, практикуми постійно проводяться за активної участі всіх учнів. Особливу увагу надає роботі з обдарованими дітьми, яких успішно готує до участі в олімпіадах.

Світлана Вікторівна Юхно -  це педагог, який здатний не тільки дати «путівку в життя», але й допомогти робити це життя  кращим, світлішим, добрішим. Це вчитель, що відрізняється знанням сучасних освітніх технологій навчання і виховання, нестандартністю мислення.

Марина Борисівна Лебедєваучитель, яка зуміла підняти престиж  англійської мови. Не тільки оформила кращий в місті навчальний кабінет з англійської мови та стала лауреатом обласного туру конкурсу «Учитель року», а й підготувала 5 золотих та 4 срібних призери  міжнародного конкурсу Flex. Кілька років поспіль організовує учнів для поїздок до Великої Британії. Сама пише вірші англійською та спонукає до цього дітей.

Марина Геннідіївна Макаренко – учитель іспанської мови, яка майстерно зуміла  зацікавити учнів факультативними заняттями. Її вихованці у 2005-2009 н. р. вибороли призові місця у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови та три роки поспіль були призерами ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови.

Валентина Юхимівна Тиха - керівник студії образотворчого мистец­тва. Робота її учнів у техніці інкрустації соломкою та батик не тільки милують око вдалим добором кольорів, а й вражають високою майстер­ністю, духовністю. Кожна робота ніби пропущена через серце дитини, ось чому залишає незабутнє враження.

Лідія Борисівна Хуторян – професійна актриса, яка уміло передає досвід молоді, при цьому навчаючи їх спілкуванню, щирості, розкриваючи здібності та таланти. Недаремно випускники розуміють мову театрального мистецтва, залюбки відвідують вистави та грають в них.

Навчальні кабінети української мови та літератури, математики, англійської мови визнані кращими кабінетами міста.    У зв’язку з  переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий  Державний стандарт базової і повної середньої   освіти, з  метою поліпшення  науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в гімназії та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту  діяльності закладу з 2013 року в гімназії створено науково-методичний центр. З 2008 року для учнів гімназії проводяться традиційні  науково-практичні учнівські конференції: «Україні – науковий пошук юних» та «Здоровий спосіб життя – вибір молоді».

Розвиток творчості вчителів гімназії позначений ще й оволодінням інноваційними технологіями навчання. Це інтерактивні та проектні технології, технологія комунікативного навчання, групові технології, авторська методика Л.Я.Савощенко, особистісно зорієнтоване навчання.

Результати досліджень, пошуків, досвід вчителів оформлено в науково-методичних збірниках, яких з 1996 року вийшло понад тридцять. Статті з досвіду учителів Савельєвої Л.А., Карпенко В.М., Лебедєвої М.Б. надруковано у педагогічних виданнях. Учителі Карпенко В.М., Лебедєва М.Б., стали лауреатами обласних конкурсів професійної майстерності. Юхно С.В., заступник директора з виховної роботи, перемогла в ІІ (обласному) етапі конкурсу «Кращий заступник директора школи з виховної роботи» у номінації «Заступник директора з виховної роботи  гімназії,  ліцею,   колегіуму,   спеціалізованої   школи».

Гімназія - постійний учасник міських та обласних педагогічних виставок а у  2014 році стала учасником П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014». За представлені роботи колектив гімназії відзначено Дипломом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації освіти. П’ять робіт представляють освіту Бучі в Інституті інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

У 2014-2011 рр. гімназія проводила дослідно-експериментальну роботу за темою «Соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови збереження і зміцнення психологічного, фізичного та духовного здоров’я учнів гімназії». А з 2014 року темою експерименту регіонального рівня є ««Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів».

Система позакласної роботи гімназії

Своє становлення пройшла система виховної та позанавчальної роботи у гімназії. Основна увага в гімназії зосереджена на індивідуальний розвиток кожної дитини. Саме для вивчення індивідуальних особливостей гімназистів, створення умов для їхнього розвитку в гімназії введено посаду педагог-організатор (куратор), який має відповідні обов'язки. Педагоги–організатори гімназії завжди серйозно ставлятьсяились до своїх обов'язків. Про це говорить участь їх в міських конкурсах "Класний керівник року". Перше місце вибо­рювали: 1996р. - Брильова Н.І., 1997р. - Остапа С.В., 1998р. - Ушакова Н.Г., 1999р. - Федорук Л.П., 2000р. - Карпенко В.М., 2008 – Яровенко С.Г., 2010, 2015 рр. – Ільїна Н.Є. 

Для залучення дітей до активної участі в житті класу, закладу необхідно добре знати їх інтереси. Можливо, тому у 1995 році виникли клуби за інтересами у гімназійних класах, які допомогли розширити та поглиблювати інтереси учнів. З 1996 року діє творче об’єднання гімназистів "Веселковий млин". Клуби працюють над створенням традицій гімназії.

Заклад має велику сітку позакласної навчально-виховної роботи, яка майже не змінилась за час роботи гімназії.

Члени гуртків студій та секцій – переможці конкурсів та фестивалів. Ансамбль "Візит" (керівник - Чернушич С.В.) – неодноразовий переможець обласного конкурсу "Терпсихора запрошує", драмстудія "Мельпомена" (керівник Хуторян Л.Б.) - лауреат обласних фестивалів театральних колективів «Дебют-2001», «Театральні обрії». «Театральна субота». Члени студії образотворчого мистецтва (керівники Канєвський М.Є., Щербина Н.І.) постійні учасники і переможці міських конкурсів, переможці обласних конкурсів. Члени студії декоративно-ужиткового мистецтва (керівник Тиха В.Ю.) заявили про себе не тільки в місті, області, а й за кордоном. Роботи Т.Шевчук, А.Пустовіт, М.Савельєвої, О.Ковальчук  ще в 2000-2002 рр. побували у Швеції, Німеччині, Іспанії.

Створення психологічної служби в гімназії.

Психологічна служба гімназії пройшла становлення, довівши свою необхідність для соціальної й педагогічної практики. Практичні психологи (Терентьєва С.М., Карпенко С.А., Кот Г.А., Савельєва Л.А., Багинська Ю.А. Вигівська Ю.В.), здійснюючи свої професійні обов'язки, вирішували актуальні завдання сучасної освітянської галузі - оновлення змісту й форм навчально-виховного процесу, психологічний супровід педагогічних новацій, пошук і робота з обдарованими дітьми, захист психічного здоров'я учасників навчально-виховного процесу, підвищення психологічної культури учнів, батьків, учителів, керівників освітніх закладів тощо.

З метою просвітницької функції у гімназії читається курс "Основи психології".Цей курс був уведений у навчальний план ще у 1995 році. За ці роки апробована авторська програма курсу, яка була розроблена Карамушкою Л.М., зав. лабораторією організаційної психології Інституту психології АПН України, доктором психологічних наук, членом-кореспондентом АПН України, та адаптована психологами гімназії.

Бучанська Українська гімназія живе і розвивається. Зараз ніхто не пам'ятає, коли і як вислів "Рег аsрега аd аstга" став девізом закладу. Та він відображує розвиток, невдачі і злети, а головне – творчий пошук і нові починання колективу першої на Київщині гімназії.